Nasıl Bir Kütüphane?

*Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitenin benimsemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, öngördüğü evrensel değerler ölçeğinde, hedeflerine ulaşma yolunda gereksinim duyduğu her türlü basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlama, organize etme ve hizmete sunma amacındadır. Bu anlamda;
*Üniversitenin eğitim ve öğretim programını destekler,
*Bilimsel ve teknolojik bilgilerin üretilip tüketilmesine imkan verecek nitelik ve nicelikteki hizmetleri sunar,
*Öğrenci, öğretim üyesi, öğretim elemanı, idari personel ve çevrimdışı ( kampüs dışından gelecek ) kullanıcıların bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunur,
*Ürettiği bilimsel ve teknolojik bilgiler yanında sahip olduğu kurumsal değerleri kütüphanesi aracılığıyla ulusal ve uluslararası toplumla paylaşır.