Genel Bilgiler


Misyonumuz; 
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin benimsemiş olduğu misyon ve vizyon doğrultusunda, öngördüğü evrensel değerler ölçeğinde, hedeflerine ulaşma yolunda gereksinim duyduğu her türlü basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını sağlamak, organize etmek ve hizmete sunmaktır.
Vizyonumuz;
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin eğitim ve öğretim programını desteklemek; Her türlü bilimsel ve teknolojik bilgilerin üretilip tüketilmesine imkan verecek nitelik ve nicelikteki hizmetleri tüm kullanıcılarına sunmak; Bölgenin bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmak; kurumsal değerlerini ulusal ve uluslararası toplumla paylaşabilen bir merkez yaratmaktır.
Kalite Hedefimiz;
Öğretim üyesi, öğretim elemanı, öğrenci, idari personel ve çevrimdışı (kampüs dışından gelecek) kullanıcıların bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmayı, gereksinim duyulan bilgiyi, kullanıcıya; doğru, güvenilir ve hızlı şekilde sunmayı hedeflemektedir.
Kalite Hedef Politikamız;
2 yıl içerisinde, gerek teknolojik donanımımız gerekse personel sayımız ile tüm kullanıcılarımıza aynı çatı altında hizmet verebilecek fiziksel ortamımızı daha ferah, daha kullanışlı kampüs ortamına taşımak.
Yılda 2 defa, akademik personellerimizden öncelikli ve düzenli olarak basılı ve elektronik kaynak taleplerini almak.
Basılı ve elektronik kaynak sayımızı her geçen gün çoğaltmak.
Yurtdışından ve yurtiçinden gelecek tüm öğrencilerimize oryantasyon programı ile kütüphane kullanılırlığını arttırmak.

AHMET KARATAŞ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı