Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Ortadoğu Dergisi

Akdeniz İİBF Dergisi

Alternatives: Turkish Journal of International Relations

Altı HYPERLINK "http://www.altisigma.gen.tr/"SigmaHYPERLINK "http://www.altisigma.gen.tr/" Forum

Amme İdaresi Dergisi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

Ankara Üniversitesi Modern Türklük Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ArchitecturalHYPERLINK "http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=c91e309e-d545-43de-add6-79d16e4fb9b5%40sessionmgr198&vid=1&hid=116&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d" HYPERLINK "http://ehis.ebscohost.com/eds/detail?sid=c91e309e-d545-43de-add6-79d16e4fb9b5%40sessionmgr198&vid=1&hid=116&bdata=Jmxhbmc9dHImc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d"Review

Architecture HYPERLINK "http://www.tandfonline.com/loi/ttpa20"andHYPERLINK "http://www.tandfonline.com/loi/ttpa20" HYPERLINK "http://www.tandfonline.com/loi/ttpa20"Urbanism

Bankacılar Dergisi

Bilig (Ankara)

Bülent Ecevit Üniversitesi Dergileri

Bütün Dünya

Çağdaş Yerel Yönetimler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Danıştay Kararları Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

E-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler

Ege Akademik Bakış Dergisi

Eğitim ve Bilim

Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

Ekoloji Dergisi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Eurasian Journal of Business and Economics

Fatih Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonomik Yaklaşım Dergisi

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Gıda Teknolojisi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Littera Edebiyat Yazıları

Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi

İnşaat Dünyası

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

Kaygı

Kobi-efor Dergisi

Maliye Dergisi

Marmara Üniversitesi Dergileri

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mevzuat Dergisi

Milli Eğitim Dergisi

Milli Folklor

Mimarlık XXI

Mostar

Muhasebe Finansman Dergisi

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi

New Perspectives on Turkey

Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi

Ortadoğu Analiz

Proje'm Mimarlık ve Dekorasyon Dergisi

Reasürör (Milli Reasürans T.A.Ş.)

Sayıştay Dergisi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Sigorta Araştırmaları Dergisi

Tabula Rasa: Felsefe ve Teoloji

The Turkish Online Journal of Educational Technology

TMMOB Mühendis ve Makina Dergisi

Turkish Policy Quarterly

Türk Dili

Türk Dili Dil ve Edebiyatı Dergisi

Türk İdare Dergisi

Türk Psikiyatri Dergisi

Tüsiad Görüş Dergisi

Uludağ Üniversitesi Dergileri

Uludağ Üniversitesi Sosyal Araştırma Dergisi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi

Üniversite ve Toplum Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi