KAYNAK TÜRÜ
Books In Print: İçerdiği 20 milyondan fazla kayıt ile (baskıdaki kitapların, baskı dışı kitapların ve basılacak kitapların kayıtları) kitap keşif hizmetleri, koleksiyon geliştirme ve sağlama faaliyetlerine katkı sağlayan önemli bir bibliyografik veri tabanıdır.
 
Cambridge Journals Online : Cambridge Üniversitesi tarafından yayınlanan Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında tam metin dergiler içeren önemli bir veri tabanıdır. İçeriğinde 384 adet tam metin dergiye erişim sağlamaktadır.
 
Çin- AcademicFocus China English Academic Journals & Proceedings Database (CEJD) : Matematik, Fizik, Mekanik, Astronomi, Kimya, Metalurji, Çevre, Madencilik, Mimari, Enerji, Trafik, Elektromekanik, Tarım, Tıp ve Halk Sağlığı, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Politika, Askeri Bilimler, Hukuk, Eğitim & Sosyal Bilimler, Elektronik Teknolojisi & Enformasyon Bilimleri, Ekonomi & Yönetim Bilimleri alanlarında Çin'de yayımlanan akademik e-dergi veri tabanıdır. İngilizce 300 e-dergiyi kapsar. Konu, yazar, kurum, makale başlığı, makale özeti, anahtar sözcük veya tam metin gibi alanların içinde arama yapılmasını sağlar. Aynı zamanda Beşeri Bilimler, Bilgi Bilimi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Hukuk, Mühendislik, Tarih, Temel Bilimler, Teknoloji, Tıp, Sosyoloji alanlarında,İngilizce dilinde ve tam metin 198 akademik e-dergi ve 2317 konferans bildirisi de içermektedir
 
Dünya Gazetesi : Her sayısında iş dünyasına ilişkin her türlü haber, yurtiçi ve global ekonomi, politika, şirket haberleri, emtia piyasaları, ihaleler, yasalar ve tebliğler, iş ve mal talepleri, makaleler, uzman ve akademisyenlerce yapılmış araştırma ve incelemelerin yer alan Dünya gazetesi; yayınlandığı sektör ve bölge ekleri ile de okurlar için kaynak yayın olma özelliğini korumaktadır. Haber portalından “Abonelere Özel” haberlere, makale ve köşe yazılarına erişilebilmekte, anlık ekonomik gelişmeleri takip edebilmektedir.
 

e-Gazete Dünya Arşivi: Basılı gazetenin bire bir kopyasını dijital ortamda okuyabilmekte, 6 yıllık arşivine ulaşabilmekte, konu ve haber araştırması yapılması yapabilmektedir.
 

Ebsco E-book Academic Collection : Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır ve 145,210 e-kitaba erişim sağlamaktadır.
 

E-book Central – Seçilmiş Koleksiyonlar : İş ve Ekonomi, Bilgisayar, Teknoloji ve Mühendislik, Beşeri Bilimler, Yaşam ve Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Davranış Bilimleri alanlarında 178.000 tam metin elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.
 

EbscoHost: EBSCOhost; Academic Search™ Complete (Tüm disiplinler), Book Index with Reviews™ (BIR) (Kütüphanecilik, sağlama, danışma kaynağı), Business Source® Complete (İktisadi ve idari bilimler), Computers & Applied Sciences Complete™ (Mühendislik, uygulamalı bilimler), DynaMed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp), Environment Complete™ (Çevre, çevre mühendisliği), ERIC® (Eğitim), GreenFILE (Çevre), Health Source®: Nursing/Academic Edition (Sağlık, tıp, hemşirelik), History Reference Center® (Tarih), Humanities International Complete™ (HIC) (Beşeri bilimler), Legal Collection™ (Hukuk), Library, Information Science & Technology Abstracts™ (LISTA) with Full Text (Kütüphanecilik), MasterFILE™ Complete (Sosyal bilimler), MEDLINE® (Tıp), Newspaper Source™ Plus (Danışma kaynağı), Professional Development Collection™ (Eğitim), Psychology & Behavioral Sciences Collection™ (Psikoloji, psikiyatri), Regional Business News (Ekonomi), Religion and Philosophy (Din, felsefe), The Serials Directory™ (Danışma kaynağı) veri tabanlarına tek bir ara yüz üzerinden 13.353 E-dergiye ulaşılmasını sağlayan bütünleşik bir veri tabanıdır. Erişim yılları değişiklik göstermektedir.
 

Emerald Premier E-journal Koleksiyonu : Mühendislik, Eğitim, İşletme-Yönetim-Strateji, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik, Muhasebe-Finans-Ekonomi, Gayrimenkul Yönetimi ve İnşaat Ortamı, Operasyonlar-Lojistik ve Kalite, İnsan Kaynakları-Öğrenme ve Organizasyon, Pazarlama, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Bilimler, Kütüphane Araştırmaları konularında Emerald Yayınevi'nin bütün dergilerini içeren bu koleksiyonda toplam 311 adet dergi bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Kaynakça Yönetim Programı Endnote : EndNote (Online); kişisel bilgi veri tabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan, makale yazım sürecinizde 6000’in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

EndNote bir online arama aracıdır - Online bibliyografik veritabanlarında arama, tarama ve referansları doğrudan yeniden düzenleme konusunda size en kolay yolları sunar. Ayrıca EndNote online/offline servislerden ve veritabanı kütüphanlerinden veri dosyaları import işlemi için birçok seçenek sunar.

EndNote bir referans ve imaj veritabanıdır - Özel kütüphanelerinizde bibliyografik referanslar depolama, yönetme ve arama işlemlerinde uzmandır. Grafik, tablo, şekil ve formül içeriklerini herbiri için kendi altyazı (caption) ve anahtar kelimeleri (keywords) ile düzenleyebilirsiniz.

EndNote gelişmiş bir makale ve bibliyografya yazılımıdır - Cite While You Write (CWYW) özelliği ile Microsoft Word de atıf, şekil ve tablolar dizini oluşturabilirsiniz. Siz makalenize referans, şekil ve tablo eklediğinizde, listeleri otomatik olarak oluşturulur ve sunulan 6.000’in üzerindeki dergi formatında düzenleme imkanı sağlar. Hazır Microsoft Word dergi şablonları ile yayımcılar tarafından istenen makale formatları konusunda da size kolaylık sunacaktır.

EndNote hakkında:

EndNote – Detaylı Bilgi: https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote
EndNote – Eğitim Doküman ve Videoları: https://researchsoftware.com/tr/videos
EndNote – Türkçe Kullanma Kılavuzu: https://researchsoftware.com/tr/manuals
EndNote – Pratik Kullanım Rehberi: https://researchsoftware.com/tr/endnote-pratik-kullanim-rehberi
EndNote – Tanıtım Sunumu ve Broşürler: https://researchsoftware.com/tr/downloads
EndNote – Stil, Connection File, Terim listeleri: https://researchsoftware.com/tr/downloads
EndNote – FAQ (Sık Sorulan Sorular): https://researchsoftware.com/tr/faq/endnote
EndNote – YouTube Eğitim Videoları: https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining

 

Hiperkitap: Sosyal konularda ve uygulamalı bilimlerde, Türkçe içerikli disiplinlerarası her konuda Türkiye’nin en büyük elektronik kitap veri tabanıdır. Felsefe ve Psikoloji, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dilbilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler), Sanatlar (Güzel Sanatlar), Edebiyat ve Retorik, Coğrafya ve Tarih alanlarında, 14.004 e-kitaba tam metin olarak erişim sağlamaktadır.
 

HukukTürk: Yargitay Kararları, Danıştay Kararları, Uyuşmazlık Mahkemesi, Kanun ve yasalar, Anayasa Mahkemesi Kararları, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı ile Türk Hukuk Bibliyografyası, Mevzuat Bilgi Bankası gibi hukukun temel konularını içermektedir.
Kullanım Kılavuzu
 

IEEEXplore: IEEEXplore, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Bioteknoloji, Fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsayan bir veri tabanıdır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından, 1988’den günümüze kadar yayınlanan 413 E-dergi, 1220 Konferans Serisi, 3341 Standarta tam metin olarak erişim sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 

IdealOnline : Tarih, Siyasal Bilimler, Edebiyat, Sosyoloji, Eğitim, Ekonomi-Finans, Sağlık Bilimleri, Kültür, Sanat, Müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergileri içermektedir. 635 Süreli Yayına, 10.000 Dergiye ve 80.000 Tam Metin Makaleye erişim sağlanmaktadır. Idealonline veri tabanları platformuyla güncel bilgi kaynaklarına ya da arşivlerde okuyucularını bekleyen değerli kaynaklara; araştırmacıların, meraklı okuyucuların hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve ulaştıkları bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Idealonline veri tabanları platformuna kitaplardan sonra makaleler, hakemli dergiler, eğitim kurumları tarafından tercih edilen popüler dergiler eklenerek veri tabanı oldukça zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir.
 
İntihal Programı Ithenticate : Akademik yayınların değerlendirilmesinde, makalelerdeki kopyacılık oranının tespiti için kullanılan intihal programıdır. iThenticate lisans anlaşması gereği, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamaktadır. (Ödev ve tezler için Turnitin kullanınız.) ULAKBİM tarafından yalnızca Doktora derecesi ve üzerindeki akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir.
Şifre almak isteyenlerin byuksekbas@adanabtu.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.
 

Journal of Dairy Science (JDS): Journal of Dairy Science (JDS): Dünyanın önde gelen hakemli süt araştırma dergisidir. JDS okurları, biyokimya, ıslah, ekonomi, mühendislik, çevre, gıda bilimi, genetik, mikrobiyoloji, beslenme, patoloji, fizyoloji, işleme, halk sağlığı, kalite güvencesi ve 70'ten fazla ülkedeki eğitim, sanayi ve devlet kurumlarını temsil etmektedir. JDS, dünyadaki en çok satılan süt araştırma dergisidir. JDS, 2014'ün Tarım, Süt ve Hayvan Bilgisi kategorisinde 2,573 etki faktörüyle 2. sırada yer aldı. JDS 5 yıllık Etki Faktörü (3.071) ayrıca Tarım, Süt ve Hayvan Bilimleri kategorisinde 2. sırada yer almaktadır. Dergi, on üç sene düzgün beş dergi sıralamasını sağladı. JDS, Gıda Bilimi ve Teknolojisi kategorisinde de çok yer almaktadır: Etki Faktörü için 123 dergiden 22.'si ve 5 Yıllık Etki Faktörü için 123 dergiden 21.'dir. Dergi, aylık çıkmakta ve 2013-2017 yılları arasındaki sayılara erişilebilmektedir.
 

Jstor (Language And Literature Collection) : Dil, Edebiyat, Edebiyat Teorisi ve Edebi Eleştiri alanlarındaki disiplinleri kapsamaktadır. Arapça, İtalyanca ve Almanca dahil farklı dillerde yazılmış makalelerin yanı sıra çok farklı ülkelerin edebi kültürlerini içermektedir. Modern Dil Kurumu ile geliştirilmiştir. Modern Dil Kurumu Yayınları ile edebiyat eleştirisinin çeşitli dallarındaki temel başlıkları içerir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 

Jstor Arts And Sciences VII : Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler alanında dergileri kapsamaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 

Knovel Mühendislik : Tamamı akademik ve endüstriyel kaynaklardan oluşan, araştırmacıların güvenilir teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş, mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin bilimsel bilgilere analitik arama motorları sayesinde ulaşabildiği bir elektronik kitap platformudur. Knovel, mühendislik konularında yayın yapan dünyanın en saygın yayınevlerinden ve AASHTO, AIAA, AIChE, AMACOM, ASCE, ASHRAE, ASME, SAE gibi meslek örgütlerinden Radar Teknolojisi, Havacılık & Savunma, Makine, Petrol, Kimya, Elektrik – Elektronik, Seramik, İnsaat, Yapı ve Dizayn, Çevre ve Tekstil Mühendislikleri, Malzeme Bilimi, Endüstriyel Güvenlik, Gıda Paketleme, Biyoteknoloji, Ecza, Tıbbi Alet ve Gereçler, Kozmetik, Yer Bilimi, Mühendislik Yönetimi, Kâğıt ve Plastik Sanayisi vb. konularında sağladığı zengin mühendislik içeriğiyle araştırmacıların en büyük yardımcısıdır.
 

Lexpera : İçeriğinde mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, tam metin hukuk kitapları, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, Mevzuat değişikliklerinin takibini kolaylaştıran günlük Resmi Gazete bülteni, Kişisel bildirim ayarları, Favori dosyalar oluşturma ve arama kaydetme özelliği, Görüntüleme ve yazdırma seçenekleri, Filtreleme ve gelişmiş arama seçenekleri ile kapsamlı bir hukuk bilgi sistemidir.
 

Mendeley : Araştırmacıların, araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmalarına imkan sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır. Mendeley Institutional Edition kurumsal kullanımı 5 Gb depolama alanına sahip olmanızı sağlar.

Mendeley ile ilgili sorunuz için e-kaynaklar sorumlusu Betül Yüksekbaş (byuksekbas@adanabtu.edu.tr / dahili tlf/1311) ile iletişime geçebilirsiniz.
 
  Rosetta Stone Online Dil Eğitim Aracı :Dünyanın en çok tercih edilen online dil eğitim aracı Rosetta Stone, başarısı kanıtlı Dynamic Immersion yöntemi ile 22,000’den fazla okula, 12,000’in üzerinde kuruma 20 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Ödül kazanmış etkileşimli yaklaşımı sayesinde dünyadaki milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilmektedir ve artık her yerden ve her zaman erişim imkanı sunmaktadır. Ayrıca, mobil uygulama ile de kullanılabilmektedir. Konuşma, yazma, okuma ve anlama yeteneklerini doğal bir şekilde öğreten Rosetta Stone ile ezber ve çeviri zorunluluğu ortadan kalmaktadır.
İçerdiği 30 dil: Afganca, Almanca, Arapça, Çince, Dari Farsçası, Endonezya Dili, Farsça, Filipin Dili, Flemenkçe, Fransızca, Hintçe, İbranice, İngilizce (Amerikan), İngilizce (İngiliz), İrlanda Dili, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (İspanya), İsveççe, İtalyanca, Japonca, Korece, Latince, Lehçe, Portekizce (Brezilya), Rusça, Savahilice, Urduca, Türkçe, Vietnam Dili ve Yunanca’dır.


Rosetta Stone Mobil Uygulama Erişim Kılavuzu: https://www.youtube.com/watch?v=Vya2d-zCBdE
Bilgisayardan giriş kılavuzu: https://help.ebsco.com/@api/deki/files/3450/tr_Rosetta_Stone_login.ppt?revision=1
Rosetta Stone için En İyi Uygulamalar ve İpuçları: https://help.ebsco.com/@api/deki/files/3448/tr_RosettaStone_best_practices.pdf?revision=1
- Erişim adresi: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=rosetstone
- Mobil cihazlardan erişim basamakları ektedir.
- Rosetta Stone Mobil Uygulama Erişim Kılavuzu: https://www.youtube.com/watch?v=Vya2d-zCBdE
- Bilgisayardan giriş kılavuzu: https://help.ebsco.com/@api/deki/files/3450/tr_Rosetta_Stone_login.ppt?revision=1
- Rosetta Stone için En İyi Uygulamalar ve İpuçları: https://help.ebsco.com/@api/deki/files/3448/tr_RosettaStone_best_practices.pdf?revision=1
 

Springer Nature - Academic Journals : 1997'den günümüze, 41 dergiye erişim sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 

Springer Nature - Nature Journals All : 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. 2007 yilindan gunumuze erisim saglanacaktir. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 


Springer Nature - Palgrave Macmillian Journals : Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 

Science Direct : Lisans anlaşması çerçevesinde Freedom Collection 2.283 dergi paketine 1995'den günümüze erişim sağlanmaktadır. 1995 öncesi makale ihtiyaçlarına; ULAKBIM Arşiv ScienceDirect aboneliğimiz çerçevesinde ve ULAKBIM Ulusal Belge Sağlama Hizmetleri aracılığıyla sağlanabileceğini hatırlatmak isteriz. 2017-2018 yıllarında, 28 adet Elsevier kitap serisine de erişim sağlanabilecektir. Kitap serilerinin erişim yıl başlangıcı 2012 olup; Biyokimya Genetiği, Moleküler Biyoloji, Nörobilim ve Kimya konulu kitap serileri kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Bibliyografik e-atıf Scopus   : Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimler alanında 5.000'in üzerinde yayıncı, 20.500'ün üzerinde başlık, 50 milyonun üzerinde kayıt, 5.3 milyon konferans yayın içeriğine sahip ve ScenceDirect ile entegre bir şekilde çalışan bibliyografik atıf veri tabanıdır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
e-atıf Sobiad (Sosyal Bilimler Atıf Dizini): SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir. Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır.
   

Spie Digital Library : SPIE Digital Library, optik, biyomedikal optik, elektronik optik, nanoteknoloji, astronomi ve ilgili alanlarda hazırlanmış makalelere, konferans bildirilerine ve teknik yayınlara, 1990 yılından günümüze, tam metin olarak erişim sağlamaktadır. (http://spiedigitallibrary.org/librarian-resources)

Erişim Linki : http://www.spiedigitallibrary.org
   

Springer Nature - Springerlink : Springer'in ana platformu olan SpringerLink; Yaşam Bilimleri, Kimya, Çevre Bilimleri, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Malzeme Bilimi, Matematik, Tıp, Enerji, Fizik & Astronomi ve Mühendislik alanlarındaki 2151 E-dergiye, 483 Açık Erişimli Dergiye 1997 yılından günümüze kadar erişilebilmektedir. Bu dergilerin 391 tanesi Springer Medicine koleksiyonu, 22 tanesi ise Springer’in Drugs serisini de içeren yine sağlık alanındaki ADIS koleksiyonudur. Springer’in tüm makalelerine tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri içermektedir. Ayrıca kurumumuzda yine Springer’in 4 Dergi Arşivi koleksiyonu erişilebilir durumdadır. Bu 4 koleksiyon Bilgisayar Bilimleri, İşletme & Ekonomi, Beşeri Bilimler ve Çevre Bilimleri alanlarındaki 500’ün üstünde dergiden oluşmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleşmektedir.
 
Springer Nature Author Academy: Springer Nature'da Makale ve Kitap Yayınlamak İsteyen Yazarlar İçin Hazırlanmış Olan, A'dan Z'ye Bütün Prosedürleri Gösteren İnteraktif Modül Olan “Author Academy”son kullanıcılarımıza Springer Nature standartlarını öğretirken aynı zamanda sertifikalandırıyor. Eğitimin sonunda sertifika sunan bu modül ile hakemlik sürecinden açık erişime pek çok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 
  Springer Nature: Springer e-book koleksiyonundan "Business&Management" koleksiyonuna ait 445 adet kitaba erişim içermektedir.
 
Taylor & Frrancis : T&F Sosyal ve Beşeri Bilimler Kütüphanesi Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 2151 e-dergiye ve önde gelen yayınevleri ile Routledge ve Psychology Press’in 1.100 den fazla önemli çevrim içi dergisi ile Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu'ndan (Tarım ve Çevre, Kimya, Mühendislik, Bilgisayar ve Teknoloji, Matematik, İstatistik, Fizik) 400 hakemli akademik derginin güncel içeriğine 1997'den günümüze sağlanabilen arşivlerine erişim sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleşmektedir.
 
Turcademy – Türkçe Akademik Yayınlar Platformu : Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu ile ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan Anı Yayıncılık, Gazi Kitabevi, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi ve Seçkin Yayıncılık'a ait Türkçe akademik kaynak elektronik ortamda kullanıcılarımıza sunulmaktadır. Doğa ve Mühendislik Bilimleri alanlarını kapsayan bir arayüz ile sunmaktadır.
 
İntihal Programı Turnitin : Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan intihal tespit programıdır. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, tez, ödev, proje gibi çalışmaların bulunduğu yaklaşık 1 milyardan fazla kayıtlı doküman(öğrenci ödevi, tez, proje) ve 82 milyar web sayfası bulunmakta aynı zamanda her gün 10 milyon sayfa eklenmektedir. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin byuksekbas@adanabtu.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.
Turnitin Kullanıcılar İçin Şifre Oluşturma Kılavuzu
Turnitin Yönetici Kılavuzu
Turnitin Öğrenci Kılavuzu
Turnitin Öğretmen Kılavuzu
Turnitin Belge Silme Kılavuzu
Turnitin

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Online Sınav Hazırlık Tümer Altaş A.Ş. -Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi : 
 • (e) YDS: 2005 -2012 yılları arası çıkmış 4500 adet KPDS, ÜDS (sağlık, sosyal, fen) soruları ve her bir sorunun video çözümü.
 • PTE: Sınavın 20 soru türüne ait tanıtım ve etkili stratejiler
 • IELTS: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • TOEFL iBT: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • Dinleyerek Kelime: 3600 Akademik sınav kelimesi ve her kelime için Hafıza Teknikleriyle oluşturulmuş ses bağlantısı. Sadece dinleyerek kelime öğrenme.
 • Cümle Çevirileri: Kelimelerin cümlede geldikleri anlamı sağlamlaştırmak ve okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış cümle çevirileri.
 • Paragraf Çevirileri: Okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış 7 adet strateji videosu ve 91 adet metin çevirisi.
 • Görüntülü Gramer Konu Anlatımı: A’dan Z’ye tüm gramer konularının en ince detaylarıyla anlatıldığı 335 video anlatımlı içerik.
 • Toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içerik.
 • Kayıt olmak için, Üniversitemiz IP aralıklarında yer alan herhangi bir cihazdan: https://eyds.tumeraltas.com.tr  adresine girerek “Kayıt” oluşturup hemen erişim sağlayabilirsiniz.
 • Not: Hesabınız etkinleştikten sonra istediğiniz yerden veritabanlarına erişebilirsiniz; kurum ağına bağlı olmanız gerekmez. 
 
Online Sınav Hazırlık  Tümer Altaş A.Ş. e-Sınav Veri Tabanı: 
 • Yökdil Sağlık-Sosyal-Fen, eYDS, TıpDil sınavları için ayrı ayrı sorulardan oluşan testler ve her bir sorunun video çözümü.
 • PTE: Sınavın 20 soru türüne ait tanıtım ve etkili stratejiler
 • IELTS: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • TOEFL iBT: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • Dinleyerek Kelime: 3600 Akademik sınav kelimesi ve her kelime için Hafıza Teknikleriyle oluşturulmuş ses bağlantısı. Sadece dinleyerek kelime öğrenme.
 • Cümle Çevirileri: Kelimelerin cümlede geldikleri anlamı sağlamlaştırmak ve okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış cümle çevirileri.
 • Paragraf Çevirileri: Okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış 7 adet strateji videosu ve 91 adet metin çevirisi.
 • Görüntülü Gramer Konu Anlatımı: A’dan Z’ye tüm gramer konularının en ince detaylarıyla anlatıldığı 335 video anlatımlı içerik.
 • Kayıt olmak için, Üniversitemiz IP aralıklarında yer alan herhangi bir cihazdan: https://esinav.tumeraltas.com.tr adresine girerek “Kayıt” oluşturup hemen erişim sağlayabilirsiniz.
 • Not: Hesabınız etkinleştikten sonra istediğiniz yerden veritabanlarına erişebilirsiniz; kurum ağına bağlı olmanız gerekmez.
 
Ulakbim-Ulusal Veri Tabanları : TÜBİTAK-Ulakbim tarafından hazırlanmakta olan 5 adet veri tabanı yer almaktadır.
Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [2001-] Tıp Veri tabanı [1996-] Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-], Sosyal Bilimler Veri tabanı [2002-] Hukuk Veri Tabanı [1965-]
 

VideoLms : Kendi içinde toplam süresi 700 saat olan 11.000 adet TÜRKÇE Video ders içeriği barındıran bir Eğitim Yönetim Sistemi’dir. Hem EYS (LMS) Eğitim Yönetim Sistemi hem de her konuda video ders içerikleri tamamen Türkçe olarak üretilmektedir. İçeriklerin hiçbiri yabancı dilden çeviri yada altyazılı değildir. EYS sistemi olan VideoLMS tüm üniversitelere açık kaynak kodu ile sunulmaktadır.
 
Web Of Science : Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf bibliyografik veri tabanıdır. Kapsamında; Science Citation Index Expanded: 6500’den fazla dergi; Social Science Citation Index: 1800’ den fazla dergi; Arts & Humanities Citation Index: 1150’ den fazla dergi olmak üzere, toplam 9400’ ün üzerinde yayını indekslemektedir. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Wiley Online Library : 1997’den günümüze yaklaşık 1.485 dergiye ve yaklaşık 125 açık erişim dergiye tam metin erişim imkanı vermektedir. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.