Ahmet KARATAŞ
   Daire Başkanı
Posta Adresi: Balcalı Mahallesi, Çatalan Caddesi No:201/1 Sarıçam/ADANA
E-posta: akaratas@atu.edu.tr
Telefon: 0322 455 00 16- 1301
Faks: 0322 455 00 09 
 
Sinan GÜNDOĞDU   Betül YÜKSEKBAŞ   Sultan BAKADUR KAFADAR
Kütüphaneci-Açık Erişim Sorumlusu   Kütüphaneci-E-Kaynaklar Sorumlusu   Kütüphaneci-Kataloglama/E-Kaynaklar
E-posta: sgundogdu@atu.edu.tr   E-posta: byuksekbas@atu.edu.tr   E-posta: skafadar@atu.edu.tr
Telefon: 0322 455 00 16-1318   Telefon: 0322 455 00 16 -1311   Telefon: 0322 455 00 16 - 1302


   
Ersoy SENEM   İsmail VARLI   Salih OĞUL
Şef-Gerçekleştirme Görevlisi/Kataloglama   Şef-Satın Alma   Araştırmacı-Çeviri Hizmetleri
E-posta: esenem@atu.edu.tr   E-posta: ivarli@atu.edu.tr   E-posta: sogul@atu.edu.tr
Telefon: 0322 455 00 16 -1312   Telefon: 0322 455 0016 -1310   Telefon: 0322 455 0016 -1316
 
   
Hasan YILDIRIM   Adem KÜNTAŞ   Hakan BULDUKLU 
Bilgisayar İşletmeni-Danışma Hizmetleri   VHKİ-Ödünç Verme   Memur-Ödünç Verme
E-posta: hyildirim@atu.edu.tr   E-posta: akuntas@atu.edu.tr   E-posta: hbulduklu@atu.edu.tr
Telefon: 0322 455 00 16    Telefon: 0322 455 00 16 -1313   Telefon: 0322 455 00 16 -1308


 
Hacı Mahmut KABAKLI   Ahmet KAYA    Nihal ÖZTÜRKMEN
Sözleşmeli Personel-Okuyucu Hizmetleri Sorumlusu   Sözleşmeli Personel-Raf Hizmetleri   Hizmetli-Raf Hizmetleri
E-posta: hmkabakli@atu.edu.tr   E-posta: akaya@atu.edu.tr   E-posta: nozturkmen@atu.edu.tr
Telefon: 0322 455 00 16    Telefon: 0322 455 00 16   Telefon: 0322 455 00 16 - 1308


          
  Sibel Yeşim DELİBAŞ  
  Sözleşmeli Personel-Sekreter
 
  E-posta:sdelibas@atu.edu.tr
 
  Telefon: 0322 455 00 16-1300