ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (Anatolian University Libraries Consortium)
ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Iınformation Center)
ÜNAK :  Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (University and Research  Association of Librarian)