ANKOS : Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (Anatolian University Libraries Consortium)

ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Iınformation Center)

ÜNAK :  Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (University and Research  Association of Librarian)

TÜBESS : Türkiye Belge Sağlama Sitemi

KİTS: Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi