KAYNAK TÜRÜ
e-dergi ASME DIJITAL LIBRARY : 1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME), ve 140,000’den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren ilk profesyonel organizasyondur. Derneğin kurucuları, 19. yüzyılın sonlarında önde gelen makine mucitleri ve teknik yenilikçiler arasında yer almaktadır. En önemli ilgi alanları arasında, mekanik üretimde ve makine dizaynında güvenilirliği ve dayanıklılığı arttırmak, araçlar ve makine parçaları için standartlar geliştirmek bulunmaktadır. ASME çok sayıda teknik alan ve endüstri dalı için mühendislik standartları geliştirmiştir. Bunların arasında, boru hattı üretimi, asansör ve yürüyen merdivenler, malzeme mühendisliği, gaz türbünleri ve nükleer enerji sayılabilir. Bugün ASME 29 dergi, 500 kod ve standarta sahiptir. 2000 yılından günümüze olan tüm dergilerine erişim imkanı sunmaktadır.
 
e-referans BOOKS IN PRINT: Baskısı piyasada mevcut, tükenmiş veya yeni çıkacak kitap, sesli kitaplar, e-kitap ve videoların bibliyografik künyelerini ve yayıncılarının bilgisini barındıran veri tabanıdır.
 
e-dergi CAMBRIDGE JOURNALS ONLINE : Fen bilimleri, Bilim, Teknoloji, Tıp, Sosyal ve Beşeri Bilimler altındaki toplam 35 alt konuda 341 derginin tam metnine erişim sağlamaktadır. Erişim yılları değişiklik göstermektedir.
 
e-dergi CHINA ENGLISH JOURNALS FULL-TEXT DATABASE (CEJD) : Matematik, Fizik, Mekanik, Astronomi, Kimya, Metalurji, Çevre, Madencilik, Mimari, Enerji, Trafik, Elektromekanik, Tarım, Tıp ve Halk Sağlığı, Edebiyat, Tarih, Felsefe, Politika, Askeri Bilimler, Hukuk, Eğitim & Sosyal Bilimler, Elektronik Teknolojisi & Enformasyon Bilimleri, Ekonomi & Yönetim Bilimleri alanlarında Çin'de yayımlanan akademik e-dergi veri tabanıdır. İngilizce 300 e-dergiyi kapsar. Konu, yazar, kurum, makale başlığı, makale özeti, anahtar sözcük veya tam metin gibi alanların içinde arama yapılmasını sağlar.
 
e-dergi CHINA STM FOCUS: Beşeri Bilimler, Bilgi Bilimi, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Felsefe, Hukuk, Mühendislik, Tarih, Temel Bilimler, Teknoloji, Tıp, Sosyoloji alanlarında,İngilizce dilinde ve tam metin 198 akademik e-dergi ve 2317 konferans bildirisi içermektedir. China English Journals Full-text Database CEJD’nin yeni versiyonu olarak geliştirilmektedir.
 
e-kitap EBSCO EBOOK ACADEMİC COLLECTION : Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır ve 145,210 e-kitaba erişim sağlamaktadır.
 
e-kitap EBOOK CENTRAL – SEÇİLMİŞ KOLEKSİYONLAR : İş ve Ekonomi, Bilgisayar, Teknoloji ve Mühendislik, Beşeri Bilimler, Yaşam ve Doğa Bilimleri, Sosyal Bilimler, Davranış Bilimleri alanlarında 150.000 tam metin elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.
 
e-dergi
e-referans
EBSCOhost: EBSCOhost; Academic Search™ Complete (Tüm disiplinler), Book Index with Reviews™ (BIR) (Kütüphanecilik, sağlama, danışma kaynağı), Business Source® Complete (İktisadi ve idari bilimler), Computers & Applied Sciences Complete™ (Mühendislik, uygulamalı bilimler), DynaMed (Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp), Environment Complete™ (Çevre, çevre mühendisliği), ERIC® (Eğitim), GreenFILE (Çevre), Health Source®: Nursing/Academic Edition (Sağlık, tıp, hemşirelik), History Reference Center® (Tarih), Humanities International Complete™ (HIC) (Beşeri bilimler), Legal Collection™ (Hukuk), Library, Information Science & Technology Abstracts™ (LISTA) with Full Text (Kütüphanecilik), MasterFILE™ Complete (Sosyal bilimler), MEDLINE® (Tıp), Newspaper Source™ Plus (Danışma kaynağı), Professional Development Collection™ (Eğitim), Psychology & Behavioral Sciences Collection™ (Psikoloji, psikiyatri), Regional Business News (Ekonomi), Religion and Philosophy (Din, felsefe), The Serials Directory™ (Danışma kaynağı) veri tabanlarına tek bir ara yüz üzerinden 12.505 E-dergiye ulaşılmasını sağlayan bütünleşik bir veri tabanıdır. Erişim yılları değişiklik göstermektedir.
 
e-dergi EMERALD PREMIER EJOURNAL KOLEKSİYONU : Mühendislik, Eğitim, İşletme-Yönetim-Strateji, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik, Muhasebe-Finans-Ekonomi, Gayrimenkul Yönetimi ve İnşaat Ortamı, Operasyonlar-Lojistik ve Kalite, İnsan Kaynakları-Öğrenme ve Organizasyon, Pazarlama, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sağlık ve Sosyal Bilimler, Kütüphane Araştırmaları konularında Emerald Yayınevi'nin bütün dergilerini içeren bu koleksiyonda toplam 306 adet dergi bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Kaynakça Yönetim Programı ENDNOTE : EndNote (Online); kişisel bilgi veri tabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan, makale yazım sürecinizde 6000’in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian v.b.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

EndNote bir online arama aracıdır - Online bibliyografik veritabanlarında arama, tarama ve referansları doğrudan yeniden düzenleme konusunda size en kolay yolları sunar. Ayrıca EndNote online/offline servislerden ve veritabanı kütüphanlerinden veri dosyaları import işlemi için birçok seçenek sunar.

EndNote bir referans ve imaj veritabanıdır - Özel kütüphanelerinizde bibliyografik referanslar depolama, yönetme ve arama işlemlerinde uzmandır. Grafik, tablo, şekil ve formül içeriklerini herbiri için kendi altyazı (caption) ve anahtar kelimeleri (keywords) ile düzenleyebilirsiniz.

EndNote gelişmiş bir makale ve bibliyografya yazılımıdır - Cite While You Write (CWYW) özelliği ile Microsoft Word de atıf, şekil ve tablolar dizini oluşturabilirsiniz. Siz makalenize referans, şekil ve tablo eklediğinizde, listeleri otomatik olarak oluşturulur ve sunulan 6.000’in üzerindeki dergi formatında düzenleme imkanı sağlar. Hazır Microsoft Word dergi şablonları ile yayımcılar tarafından istenen makale formatları konusunda da size kolaylık sunacaktır.

EndNote hakkında:

EndNote – Detaylı Bilgi: https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote
EndNote – Eğitim Doküman ve Videoları: https://researchsoftware.com/tr/videos
EndNote – Türkçe Kullanma Kılavuzu: https://researchsoftware.com/tr/manuals
EndNote – Pratik Kullanım Rehberi: https://researchsoftware.com/tr/endnote-pratik-kullanim-rehberi
EndNote – Tanıtım Sunumu ve Broşürler: https://researchsoftware.com/tr/downloads
EndNote – Stil, Connection File, Terim listeleri: https://researchsoftware.com/tr/downloads
EndNote – FAQ (Sık Sorulan Sorular): https://researchsoftware.com/tr/faq/endnote
EndNote – YouTube Eğitim Videoları: https://www.youtube.com/user/EndNoteTraining

 
e-kitap HİPERKİTAP: Sosyal konularda ve uygulamalı bilimlerde, Türkçe içerikli disiplinlerarası her konuda Türkiye’nin en büyük elektronik kitap veri tabanıdır. Felsefe ve Psikoloji, Din, Toplum Bilimleri, Dil ve Dilbilim, Doğa Bilimleri ve Matematik, Teknoloji (Uygulamalı Bilimler), Sanatlar (Güzel Sanatlar), Edebiyat ve Retorik, Coğrafya ve Tarih alanlarında, 14.004 e-kitaba tam metin olarak erişim sağlamaktadır.
 
e-dergi IEEEXplore: IEEEXplore, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Bioteknoloji, Fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsayan bir veri tabanıdır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından, 1988’den günümüze kadar yayınlanan 413 E-dergi, 1220 Konferans Serisi, 3341 Standarta tam metin olarak erişim sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
e-dergi IDEALONLINE : Tarih, Siyasal Bilimler, Edebiyat, Sosyoloji, Eğitim, Ekonomi-Finans, Sağlık Bilimleri, Kültür, Sanat, Müzik gibi alanlarda yayınlanan Türkçe hakemli ve popüler dergileri içermektedir. Dergi sayısı 279’dur. Idealonline veri tabanları platformuyla güncel bilgi kaynaklarına ya da arşivlerde okuyucularını bekleyen değerli kaynaklara; araştırmacıların, meraklı okuyucuların hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve ulaştıkları bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Idealonline veri tabanları platformuna kitaplardan sonra makaleler, hakemli dergiler, eğitim kurumları tarafından tercih edilen popüler dergiler eklenerek veri tabanı oldukça zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir.
 
İntihal Programı ITHENTICATE: Akademik yayınların değerlendirilmesinde, makalelerdeki kopyacılık oranının tespiti için kullanılan intihal programıdır. iThenticate lisans anlaşması gereği, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamaktadır. (Ödev ve tezler için Turnitin kullanınız.) ULAKBİM tarafından yalnızca Doktora derecesi ve üzerindeki akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir.
Şifre almak isteyenlerin byuksekbas@adanabtu.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.
 
e-dergi Journal of Dairy Science (JDS): Journal of Dairy Science (JDS): Dünyanın önde gelen hakemli süt araştırma dergisidir. JDS okurları, biyokimya, ıslah, ekonomi, mühendislik, çevre, gıda bilimi, genetik, mikrobiyoloji, beslenme, patoloji, fizyoloji, işleme, halk sağlığı, kalite güvencesi ve 70'ten fazla ülkedeki eğitim, sanayi ve devlet kurumlarını temsil etmektedir. JDS, dünyadaki en çok satılan süt araştırma dergisidir. JDS, 2014'ün Tarım, Süt ve Hayvan Bilgisi kategorisinde 2,573 etki faktörüyle 2. sırada yer aldı. JDS 5 yıllık Etki Faktörü (3.071) ayrıca Tarım, Süt ve Hayvan Bilimleri kategorisinde 2. sırada yer almaktadır. Dergi, on üç sene düzgün beş dergi sıralamasını sağladı. JDS, Gıda Bilimi ve Teknolojisi kategorisinde de çok yer almaktadır: Etki Faktörü için 123 dergiden 22.'si ve 5 Yıllık Etki Faktörü için 123 dergiden 21.'dir. Dergi, aylık çıkmakta ve 2013-2017 yılları arasındaki sayılara erişilebilmektedir.
 
e-dergi JSTOR (LANGUAGE AND LITERATURE COLLECTION) : Dil, Edebiyat, Edebiyat Teorisi ve Edebi Eleştiri alanlarındaki disiplinleri kapsamaktadır. Arapça, İtalyanca ve Almanca dahil farklı dillerde yazılmış makalelerin yanı sıra çok farklı ülkelerin edebi kültürlerini içermektedir. Modern Dil Kurumu ile geliştirilmiştir. Modern Dil Kurumu Yayınları ile edebiyat eleştirisinin çeşitli dallarındaki temel başlıkları içerir.
 
e-dergi JSTOR ARTS AND SCIENCES VII : Sanat, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler alanında dergileri kapsamaktadır.
 
e-kitap KNOVEL MÜHENDİSLİK : Tamamı akademik ve endüstriyel kaynaklardan oluşan, araştırmacıların güvenilir teknik bilgiye kolayca erişebildiği, interaktif tablo ve grafiklerle zenginleştirilmiş, mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin bilimsel bilgilere analitik arama motorları sayesinde ulaşabildiği bir elektronik kitap platformudur. Knovel, mühendislik konularında yayın yapan dünyanın en saygın yayınevlerinden ve AASHTO, AIAA, AIChE, AMACOM, ASCE, ASHRAE, ASME, SAE gibi meslek örgütlerinden Radar Teknolojisi, Havacılık & Savunma, Makine, Petrol, Kimya, Elektrik – Elektronik, Seramik, İnsaat, Yapı ve Dizayn, Çevre ve Tekstil Mühendislikleri, Malzeme Bilimi, Endüstriyel Güvenlik, Gıda Paketleme, Biyoteknoloji, Ecza, Tıbbi Alet ve Gereçler, Kozmetik, Yer Bilimi, Mühendislik Yönetimi, Kâğıt ve Plastik Sanayisi vb. konularında sağladığı zengin mühendislik içeriğiyle araştırmacıların en büyük yardımcısıdır.
 
e-referans MENDELEY : Araştırmacıların, araştırmalarını yönetmelerine, düzenlemelerine, geliştirmelerine ve diğer akademisyenler ile çevrimiçi işbirliği yapmalarına imkan sağlayan akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır. Mendeley Institutional Edition kurumsal kullanımı 5 Gb depolama alanına sahip olmanızı sağlar.

Mendeley ile ilgili sorunuz için e-kaynaklar sorumlusu Betül Yüksekbaş (byuksekbas@adanabtu.edu.tr / dahili tlf/1311) ile iletişime geçebilirsiniz.
 
e-dergi
e-referans
PROQUEST ACADEMIC RESEARCH LIBRARY : İş ve Siyasi Bilimlerden Edebiyat ve Psikolojiye kadar çeşitli popüler akademik konulara tek bir yerden erişim sağlar. Veri tabanı, 1971'den bu yana yaklaşık 3.500'ün üzerinde tam metin olmak üzere toplamda 5.000 yayın içermektedir. Son derece saygın ve çeşitli bilimsel dergiler, ticari yayınlar, magazinler ve gazeteleri içermektedir. Bu genel referans hacmi ve kapsamı bu veri tabanını ProQuest'in sunduğu en geniş, en kapsamlı genel referans veri tabanlarından biri yapmaktadır.
 
e-dergi SCIENCE DIRECT : Lisans anlaşması çerçevesinde Freedom Collection 2.283 dergi paketine 1995'den günümüze erişim sağlanmaktadır. 1995 öncesi makale ihtiyaçlarına; ULAKBIM Arşiv ScienceDirect aboneliğimiz çerçevesinde ve ULAKBIM Ulusal Belge Sağlama Hizmetleri aracılığıyla sağlanabileceğini hatırlatmak isteriz. 2017-2018 yıllarında, 28 adet Elsevier kitap serisine de erişim sağlanabilecektir. Kitap serilerinin erişim yıl başlangıcı 2012 olup; Biyokimya Genetiği, Moleküler Biyoloji, Nörobilim ve Kimya konulu kitap serileri kullanıcılarımızın erişimine açılmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
Bibliyografik e-atıf SCOPUS   : Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Sosyal Bilimler, Sanat ve Beşeri Bilimler alanında 5.000'in üzerinde yayıncı, 20.500'ün üzerinde başlık, 50 milyonun üzerinde kayıt, 5.3 milyon konferans yayın içeriğine sahip ve ScenceDirect ile entegre bir şekilde çalışan bibliyografik atıf veri tabanıdır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 
e-atıf SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini): SOBİAD, Türkiye merkezli 362 dergide yayınlanan 101.595 makalenin yer aldığı ve 2.054.251 atıfın bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin yer aldığı milli bir indekstir. SOBİAD veri tabanında hem makale başlığında arama hem de metin içinde arama yapılabilmektedir. Aylık düzenli olarak güncellenmekte ve dergilerin yayınlanan sayıları veri tabanına eklenmektedir. Sobiad; hem öğretim üyelerine yapılan atıfları göstermesi hem öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kaynak taraması noktasında bir veritabanı olması hem de üniversitelerin yaptığı yayın bilgisini kullanıcıları ile paylaşması bakımından Türkiye sosyal bilimleri alanında bir ilk olmaktadır.
   
e-dergi SPRINGERLINK : Springer'in ana platformu olan SpringerLink; Yaşam Bilimleri, Kimya, Çevre Bilimleri, Davranış Bilimleri, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Bilimi, Malzeme Bilimi, Matematik, Tıp, Enerji, Fizik & Astronomi ve Mühendislik alanlarındaki 2151 E-dergiye, 483 Açık Erişimli Dergiye 1997 yılından günümüze kadar erişilebilmektedir. Bu dergilerin 391 tanesi Springer Medicine koleksiyonu, 22 tanesi ise Springer’in Drugs serisini de içeren yine sağlık alanındaki ADIS koleksiyonudur. Springer’in tüm makalelerine tam metin erişim imkanı sağlayan Springer Dergi koleksiyonu limitsiz kullanım, limitsiz indirme, limitsiz çıktı alma, kampüs dışı erişim ve mobil cihazlarda kullanım özellikleri içermektedir. Ayrıca kurumumuzda yine Springer’in 4 Dergi Arşivi koleksiyonu erişilebilir durumdadır. Bu 4 koleksiyon Bilgisayar Bilimleri, İşletme & Ekonomi, Beşeri Bilimler ve Çevre Bilimleri alanlarındaki 500’ün üstünde dergiden oluşmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleşmektedir.
 
e-referans SPRINGER NATURE AUTHOR ACADEMY: Springer Nature'da Makale ve Kitap Yayınlamak İsteyen Yazarlar İçin Hazırlanmış Olan, A'dan Z'ye Bütün Prosedürleri Gösteren İnteraktif Modül Olan “Author Academy”son kullanıcılarımıza Springer Nature standartlarını öğretirken aynı zamanda sertifikalandırıyor. Eğitimin sonunda sertifika sunan bu modül ile hakemlik sürecinden açık erişime pek çok konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 
e-dergi TAYLOR & FRANCIS : T&F Sosyal ve Beşeri Bilimler Kütüphanesi Sosyal ve Beşeri Bilimlerde 2151 e-dergiye ve önde gelen yayınevleri ile Routledge ve Psychology Press’in 1.100 den fazla önemli çevrim içi dergisi ile Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu'ndan (Tarım ve Çevre, Kimya, Mühendislik, Bilgisayar ve Teknoloji, Matematik, İstatistik, Fizik) 400 hakemli akademik derginin güncel içeriğine 1997'den günümüze sağlanabilen arşivlerine erişim sağlamaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleşmektedir.
 
İntihal Programı TURNITIN : Öğrenci ödevleri ve projelerinde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan intihal tespit programıdır. Sisteme yüklenen ödev, proje vb çalışmalar çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, tez, ödev, proje gibi çalışmaların bulunduğu yaklaşık 600 milyondan fazla kayıtlı doküman(öğrenci ödevi, tez, proje) ve 52 milyar web sayfası bulunmakta aynı zamanda her gün 10 milyon sayfa eklenmektedir. Programı kullanmak isteyen akademisyenlere Kütüphane tarafından şifre verilmektedir. Şifre almak isteyenlerin byuksekbas@adanabtu.edu.tr adresine isim, soy isim ve e-mail adreslerini bildirmeleri rica olunur.
Turnitin Kullanıcılar İçin Şifre Oluşturma Kılavuzu
Turnitin Yönetici Kılavuzu
Turnitin Öğrenci Kılavuzu
Turnitin Öğretmen Kılavuzu
Turnitin Belge Silme Kılavuzu
Turnitin
 
Online Sınav Hazırlık TÜMER ALTAŞ A. Ş. SINAV HAZIRLIK VE DİL EĞİTİMİ : e-YDS/YDS, PTE, IELTS, TOEFL iBT sınavlarına hazırlık amacıyla oluşturulmuş bir veri tabanıdır. Mobil ve web platformlarında kullanılabilir. 

Kayıt olmak için:

 • http://eyds.tumeraltas.com.tr adresine giriniz.
 • Kurumunuz internet ağı üzerinde iseniz, "Kayıt Ol" tıklayarak sadece bilgilerinizi doldurmanız yeterli, hesabınız hemen etkinleşecektir.
 • Kurumunuz dışında bir ağdan etkinleştirme yapacaksanız,e-kaynaklar sorumlusu Betül Yüksekbaş (byuksekbas@adanabtu.edu.tr / dahili tlf/1311) ile iletişime geçerek   kurum kodunuzu öğrenebilir, Yine "Kayıt Ol" formunda altta yer alan "Kurum Kodu Girin" yazan kutucuğa kodu girerek hesabınızı hemen etkinleştirebilirsiniz.
Not: Hesabınız etkinleştikten sonra istediğiniz yerden veri tabanına erişebilirsiniz; kurum ağına bağlı olmanız gerekmez.
Veritabanı İçeriği:
 • (e) YDS: 2005 -2012 yılları arası çıkmış 4500 adet KPDS, ÜDS (sağlık, sosyal, fen) soruları ve her bir sorunun video çözümü.
 • PTE: Sınavın 20 soru türüne ait tanıtım ve etkili stratejiler
 • IELTS: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • TOEFL iBT: 4 becerinin tamamını kapsayan detaylı tanıtım ve stratejiler.
 • Dinleyerek Kelime: 3600 Akademik sınav kelimesi ve her kelime için Hafıza Teknikleriyle oluşturulmuş ses bağlantısı. Sadece dinleyerek kelime öğrenme.
 • Cümle Çevirileri: Kelimelerin cümlede geldikleri anlamı sağlamlaştırmak ve okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış cümle çevirileri.
 • Paragraf Çevirileri: Okuma anlama becerisini geliştirmek için hazırlanmış 7 adet strateji videosu ve 91 adet metin çevirisi.
 • Görüntülü Gramer Konu Anlatımı: A’dan Z’ye tüm gramer konularının en ince detaylarıyla anlatıldığı 335 video anlatımlı içerik.
 • Toplamda 10.000 üzeri görsel ve işitsel içerik.
 
e-referans ULAKBİM-ULUSAL VERİ TABANLARI : TÜBİTAK-Ulakbim tarafından hazırlanmakta olan 5 adet veri tabanı yer almaktadır.
Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [2001-] Tıp Veri tabanı [1996-] Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-], Sosyal Bilimler Veri tabanı [2002-] Hukuk Veri Tabanı [1965-]
 
e-referans WEB OF SCIENCE : Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ile Sanat ve Beşeri Bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf bibliyografik veri tabanıdır. Kapsamında; Science Citation Index Expanded: 6500’den fazla dergi; Social Science Citation Index: 1800’ den fazla dergi; Arts & Humanities Citation Index: 1150’ den fazla dergi olmak üzere, toplam 9400’ ün üzerinde yayını indekslemektedir. TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Veri Tabanları kapsamında abonelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.